Muni Shri Vibhanjan Sagar Ji

Profile

Name Muni Shri Vibhanjan Sagar Ji
Date of Birth 24/Jul/1983
Father's Name Shri Shikhar Chand Jain
Mother's Name Smt. Shanti Devi Jain
Place of Birth Lalitpur (U.P.)
Kshullak Diksha (Date, place and name of guru)
13-Feb-2006 / Shrvanbelgola / Acharya Shri VIrag Sagar Ji Maharaj
Muni Diksha (Date, place and name of guru)
27-Feb-2012 / Siddh Kshetra Sonagiri ji (M.P.) / Acharya Shri VIrag Sagar Ji Maharaj

Gallery

Other Details

About Muni Shri Vibhanjan Sagar Ji


More Details

Latest News

पडपडग़ंज जैन मंदिर मे विभंजन सागर जी महाराज का 17वा मंगल चातुर्मास